โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 6.40 kWp (พัฒนาการ 30)
สำหรับบ้านพักอาศัย

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 318.24 kWp HAFELE DC-Bangna
3 April 2020
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 9.9 kWp สำหรับบ้านพักอาศัย
12 September 2019

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : รุ่น POLY-S-GREEN จำนวน 20 แผง 320W 72CELLS
ขนาดกำลังการผลิต : 320 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 2 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 40 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : ABB ขนาด 5.8 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ตัว