โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 318.24 kWp
HAFELE DC-Bangna

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 6.40 kWp สำหรับบ้านพักอาศัย (อ.ปากช่อง)
6 August 2020
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 6.40 kWp (พัฒนาการ 30) สำหรับบ้านพักอาศัย
11 November 2019

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : PEIMAR SOLAR PANEL 340W 72CELLS จำนวน 936 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 318.24 kWp
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 2,000 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : ABB PVS-100-TL 100k จำนวน 3 เครื่อง