โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 6.40 kWp
สำหรับบ้านพักอาศัย (อ.ปากช่อง)

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 3.06 kWp สำหรับบ้านพักอาศัย (เคหะร่มเกล้า 64)
6 August 2020
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 318.24 kWp HAFELE DC-Bangna
3 April 2020

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : SOLAR PANEL 320W 72CELLS POLY-S-GREEN จำนวน 20 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 320 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 2 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 40 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS-SB ขนาด 5.0 kW จำนวน 1 ตัว