โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 9.92 kWp.
สำหรับบ้านพักอาศัย (เสนานิคม1 กทม.)

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 10.64 kWp.สำหรับบ้านพักอาศัย (บอสตัน อเวนิว กทม.)
20 October 2022
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 14.30 kWp.สำหรับบ้านพักอาศัย (จ.นนทบุรี)
27 July 2022

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : PEIMAR : SOLAR PANEL 320W 72CELLS POLY-S-GREEN จำนวน 31 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 320 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 2 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 44 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : ABB/FIMER ขนาด 10 kW จำนวน 1 ตัว