โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 9.9 kWp
สำหรับบ้านพักอาศัย

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 6.40 kWp (พัฒนาการ 30) สำหรับบ้านพักอาศัย
11 November 2019
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 136.24 kWp สนามกอล์ฟเมืองแก้ว
9 September 2019

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : รุ่น Glass-Glass จำนวน 20 แผง และ PEIMAR รุ่น SOLAR PANEL 320W 72 CELLS POLY-S-GREEN จำนวน 15 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 255 วัตต์ต่อแผง และ 320 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 6.64 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 33.2 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : Steca 4.2 กิโลวัตต์ จำนวน 2 ตัว