โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 9.60 kWp

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 345.60 kWp โรงงาน บริษัท โปรโนวา แลบบอราทอรีส์ จำกัด
9 August 2019
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 12.48 kWp
9 August 2019

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : รุ่น Solar Peimar จำนวน 30 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 320 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 1.94 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 66.22 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : SMA TL9000/ 9 กิโลวัตต์