โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 9.6 kWp.
สำหรับบ้านพักอาศัย (กทม.)

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 4.80 kWp.สำหรับบ้านพักอาศัย (กทม.)
30 May 2024
ติดตั้ง Solar Rooftop 316.20 kWp. โรงงานอุตสาหกรรม (แหลมฉบัง)
21 March 2024

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : ENERGY REFORM PV PANEL MONOCRYSTALLINE LP182*182-M-78-MH-600W จำนวน 16 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 600 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 2 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 18 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : Huawei SUN2000-10KTL-M1 จำนวน 1 ตัว