โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 9.54 kWp.
สำหรับบ้านพักอาศัย (สุขุมวิท 52 กรุงเทพฯ)

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 5.92 kWp.สำหรับบ้านพักอาศัย (จรัญฯ39 กรุงเทพฯ)
31 August 2021
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 15.30 kWp. สำหรับบ้านพักอาศัย (จ.ประจวบคีรีขันธ์)
31 August 2021

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : SOLAR PANEL 320W 72CELLS POLY-S-GREEN จำนวน 40 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 320 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 2 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 60 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS-SB ขนาด 5.0 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ตัว