โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 9.54 kWp

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 12.48 kWp
9 August 2019
ผลงานออกแบบงานติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ห้างโลตัส 8,000 kWp / 8 MW จำนวน 10 สาขา
5 August 2019

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : รุ่น SOLARWATT GLASS-GLASS BLACK FAME จำนวน 36 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 265 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 1.62 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 81 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : SMA TL9000/ 9 กิโลวัตต์