โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 700.70 kWp
บริษัท พิมพ์ดี จำกัด จ.สมุทรสาคร

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 5.85 kWp.สำหรับบ้านพักอาศัย (ม.บางกอก บูเลอวาร์ด นนทบุรี)
24 March 2022
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 240.50 kWp. บริษัท NY.LA GROUP CO., LTD (หลักสี่ กทม.)
27 December 2021

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : Leapton Japanese Brand Tier1 650Watt จำนวน 1,078 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 700.70 kWp
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 2,156 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : FIMER PVS-100 100kW. จำนวน 6 เครื่อง