โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 6 kWp.
สำหรับบ้านพักอาศัย (กทม.)

ติดตั้ง Solar Rooftop 316.20 kWp. โรงงานอุตสาหกรรม (แหลมฉบัง)
21 March 2024
อยู่ระหว่างการติดตั้ง Solar Rooftop 1,565.15 kWp. โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม WHA (ระยอง)
17 October 2023

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : Leapton 6รุ่นใหม่ผลิตไฟฟ้าได้ 2 ด้าน Bifacial 600 Watt จำนวน 10 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 600 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 2 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 20 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : Huawei 5 kW. จำนวน 1 ตัว