โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 6.540 kWp.
สำหรับบ้านพักอาศัย (กทม.)

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 5.40 kWp.สำหรับบ้านพักอาศัย (กทม.)
26 July 2023
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 4.904 kWp.สำหรับบ้านพักอาศัย (กทม.)
7 June 2023

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : Ja Solar BiFacial ขนาด 545w จำนวน 12 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 545 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 2 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 18 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : Huawei 5 kW. จำนวน 1 ตัว