โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 6.54 kWp.
สำหรับบ้านพักอาศัย (ลาดพร้าว กทม.)

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 6.540 kWp.สำหรับบ้านพักอาศัย (จ.นครปฐม)
7 June 2023
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop (เฟส 2) 106.045 kWpสำนักงาน Energy Reform
4 April 2023

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : 545 W จำนวน 12 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 545 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 2 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 24 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : 5 kW. จำนวน 1 ตัว