โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 6.40 kWp
สำหรับบ้านพักอาศัย (หมู่บ้านปัญญา เขตสวนหลวง)

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 4.95 kWp.สำหรับบ้านพักอาศัย (สมุทรสาคร)
5 August 2021
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 3.06 kWp สำหรับบ้านพักอาศัย (เคหะร่มเกล้า 64)
6 August 2020

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : SOLAR PANEL 320W 72CELLS POLY-S-GREEN จำนวน 20 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 320 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 2 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 40 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : ABB TRIO-5.8-TL-OUTD-S-400 ขนาด 5.8 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง