โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 6.36 kWp
อพาร์ทเม้นท์ BM Place

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 12.61 kWp
15 August 2019
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 23.76 kWp
14 August 2019

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : รุ่น Solar Frabick จำนวน 24 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 265 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 1.62 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 42 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : KOSTAL PIKO 5.5 กิโลวัตต์