โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 6.36 kWp

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 5.76 kWp โรงเรียนสอนคนตาบอด มกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่)
5 September 2019
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 6.36 kWp
5 September 2019

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : Solar Fabrik รุ่น Premium L Poly - 265W จำนวน 24 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 265 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 1.66 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 40 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : Kostal PIKO 5.5 / 5.5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ตัว