โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 5.92 kWp.
สำหรับบ้านพักอาศัย (จรัญฯ39 กรุงเทพฯ)

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 9.54 kWp.สำหรับบ้านพักอาศัย (สุขุมวิท 52 กรุงเทพฯ)
31 August 2021

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : Solar : Double glass solar PV panel 370W จำนวน 16 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 370 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 2 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 32 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : ABB/FIMER 5 kW. จำนวน 1 ตัว