โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 5.92 kWp.
สำหรับบ้านพักอาศัย (จรัญฯ39 กรุงเทพฯ)

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 240.50 kWp. บริษัท NY.LA GROUP CO., LTD (หลักสี่ กทม.)
27 December 2021
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 9.54 kWp.สำหรับบ้านพักอาศัย (สุขุมวิท 52 กรุงเทพฯ)
31 August 2021

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : Solar : Double glass solar PV panel 370W จำนวน 16 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 370 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 2 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 32 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : ABB/FIMER 5 kW. จำนวน 1 ตัว