โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 5.85 kWp.
สำหรับบ้านพักอาศัย (ม.บางกอก บูเลอวาร์ด นนทบุรี)

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 700.70 kWp บริษัท พิมพ์ดี จำกัด จ.สมุทรสาคร
28 December 2021

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : LEAPTON Monocrystalline,LP210-M66-MH 650W จำนวน 9 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 650 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 2 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 18 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : ABB/FIMER 5 kW. จำนวน 1 ตัว