โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 5.85 kWp.
สำหรับบ้านพักอาศัย (ม.บางกอก บูเลอวาร์ด นนทบุรี)

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 33.1 kWp.สำหรับบ้านพักอาศัย (ม.คริสตัล พาร์ค ลาดพร้าว กทม.)
27 May 2022
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 700.70 kWp บริษัท พิมพ์ดี จำกัด จ.สมุทรสาคร
28 December 2021

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : LEAPTON Monocrystalline,LP210-M66-MH 650W จำนวน 9 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 650 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 2 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 18 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : ABB/FIMER 5 kW. จำนวน 1 ตัว