โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 5.76 kWp
โรงเรียนสอนคนตาบอด มกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่)

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 136.24 kWp สนามกอล์ฟเมืองแก้ว
9 September 2019
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 6.36 kWp
5 September 2019

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : PEIMAR รุ่น SOLAR PANEL 320W 72CELLS POLY-S-GREEN จำนวน 18 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 320 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 1.94 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 35 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : Kostal PIKO 5.5 / 5.5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ตัว