โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 4.2 kWp
สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 115.20 kWp บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด
5 August 2019
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 12.15 kWp สำนักงาน Energy Reform
15 July 2019

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : Solar Fabrik รุ่น Premium L Poly - 265W จำนวน 12 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 265 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 1.66 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 20 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : Steca Grid Inverter 3010 / 3 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ตัว