โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 33.1 kWp.
สำหรับบ้านพักอาศัย (ม.คริสตัล พาร์ค ลาดพร้าว กทม.)

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 17.55 kWp. บริษัท พรภิญโญ แบริ่งส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด พระราม2 กทม.
27 May 2022
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 5.85 kWp.สำหรับบ้านพักอาศัย (ม.บางกอก บูเลอวาร์ด นนทบุรี)
24 March 2022

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : LEAPTON Monocrystalline,LP210-M66-MH 650W จำนวน 51 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 650 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 2 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 102 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : HuaweiSUN2000-30/36/40KTL-M3 30 kW. จำนวน 1 ตัว