โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 4.95 kWp.
สำหรับบ้านพักอาศัย (สมุทรสาคร)

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop ระบบ Hybrid 10.24 kWp. สำหรับบ้านพักอาศัย (พัทยา)
27 August 2021
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 6.40 kWp สำหรับบ้านพักอาศัย (หมู่บ้านปัญญา เขตสวนหลวง)
7 August 2020

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : SOLAR PANEL 320W 72CELLS POLY-S-GREEN จำนวน 18 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 320 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 2 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 36 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS-SB ขนาด 5.0 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ตัว