โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 3.06 kWp
สำหรับบ้านพักอาศัย (เคหะร่มเกล้า 64)

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 6.40 kWp สำหรับบ้านพักอาศัย (หมู่บ้านปัญญา เขตสวนหลวง)
7 August 2020
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 6.40 kWp สำหรับบ้านพักอาศัย (อ.ปากช่อง)
6 August 2020

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : PEIMAR SOLAR PANEL 340W 72CELLS POLYSTALLINE(SG) จำนวน 9 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 340 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 2 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 18 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : SMA model SB3 0-1 AV-41 ขนาด 3 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ตัว