โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 21.28 kWp.
บริษัท เคโมพลาสท์ จำกัด กทม.

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 11.970 kWp. สำหรับบ้านพักอาศัย กทม.
11 January 2023
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 10.64 kWp.สำหรับบ้านพักอาศัย (บอสตัน อเวนิว กทม.)
20 October 2022

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : LEAPTON Monocrystalline,LP210-M66-MH 650W จำนวน 32 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 650 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 2 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 600 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : Huawei ขนาด 20 kW จำนวน 1 เครื่อง