โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 23.76 kWp

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 6.36 kWp อพาร์ทเม้นท์ BM Place
15 August 2019
โครงการติดตั้งบนพื้นดิน 228.80 kWp สนามกอล์ฟเชียงใหม่ ไฮท์แลนด์
9 August 2019

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : รุ่น Solar Frabick จำนวน  88 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 265 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 1.62 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 142.5 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : SMA TL20000-30 / 20 กิโลวัตต์