โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 17.55 kWp.
บริษัท พรภิญโญ แบริ่งส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด พระราม2 กทม.

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 10.40 kWp.สำหรับบ้านพักอาศัย (บอสตัน อเวนิว กทม.)
27 May 2022
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 33.1 kWp.สำหรับบ้านพักอาศัย (ม.คริสตัล พาร์ค ลาดพร้าว กทม.)
27 May 2022

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : LEAPTON Monocrystalline,LP210-M66-MH 650W จำนวน 27 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 650 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 2 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 54 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : Huawei ขนาด 15 kW จำนวน 1 ตัว