โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 6.54 kWp.
บริษัท ที คอสโม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด กทม.

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 14.30 kWp.สำหรับบ้านพักอาศัย (จ.นนทบุรี)
27 July 2022
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 10.40 kWp.สำหรับบ้านพักอาศัย (บอสตัน อเวนิว กทม.)
27 May 2022

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : Longi 545 W จำนวน 12 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 650 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 2 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 24 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : Huawei ขนาด 5 kW จำนวน 1 ตัว