อยู่ระหว่างการติดตั้ง Solar Rooftop 1,565.15 kWp.
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม WHA (ระยอง)

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 6 kWp.สำหรับบ้านพักอาศัย (กทม.)
17 October 2023
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 5.40 kWp.สำหรับบ้านพักอาศัย (กทม.)
26 July 2023

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : Jinko ขนาด 575 watt จำนวน : 2,722 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 370 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 2 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : ตารางเมตร
ชนิด Inverter : SUNGROW SG125CX-P2 ขนาด 125 kW = 10 ตัว SG50CX-P2 ขนาด 50 kW = 1 ตัว