โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 15.30 kWp.
สำหรับบ้านพักอาศัย (จ.ประจวบคีรีขันธ์)

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 9.54 kWp.สำหรับบ้านพักอาศัย (สุขุมวิท 52 กรุงเทพฯ)
31 August 2021
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop ระบบ Hybrid 10.24 kWp. สำหรับบ้านพักอาศัย (พัทยา)
27 August 2021

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : PV Module China Tier 1 Longi, ขนาด 450W ( Made in China) จำนวน 34 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 450 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 2 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 68 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : ABB/FIMER 5 kW จำนวน 3 เครื่อง