โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 14.30 kWp.
สำหรับบ้านพักอาศัย (จ.นนทบุรี)

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 9.92 kWp.สำหรับบ้านพักอาศัย (เสนานิคม1 กทม.)
27 July 2022
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 6.54 kWp. บริษัท ที คอสโม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด กทม.
26 July 2022

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : LEAPTON Monocrystalline,LP210-M66-MH 650W จำนวน 22 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 650 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 2 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 44 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : HuaweiSUN2000-30/36/40KTL-M2 12 kW. จำนวน 1 ตัว