โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 136.24 kWp
สนามกอล์ฟเมืองแก้ว

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 9.9 kWp สำหรับบ้านพักอาศัย
12 September 2019
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 5.76 kWp โรงเรียนสอนคนตาบอด มกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่)
5 September 2019

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : ติดตั้งแผง Energy Reform Solar ( Made in Germany) จำนวน 524 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 136.24 กิโลวัตต์
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : ประมาณ 250 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : 20 กิโลวัตต์ จำนวน 6 ตัว