โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 12.61 kWp
บ้านคุณ จันทร์จรัส สามโกเศศ

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 9.9 kWp สำหรับบ้านพักอาศัย
15 August 2019
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 6.36 kWp อพาร์ทเม้นท์ BM Place คุณสาริน คูสุวรรณ
15 August 2019

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : ขนาด 260 W จำนวน 24 แผง และ ขนาด 255W จำนวน 25 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 12.615 kWp
ชนิด Inverter : 5.5 kW จำนวน 2 ตัว