โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 12.61 kWp

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 9.9 kWp สำหรับบ้านพักอาศัย
15 August 2019
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 6.36 kWp อพาร์ทเม้นท์ BM Place
15 August 2019

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : ขนาด 260 W จำนวน 24 แผง และ ขนาด 255W จำนวน 25 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 12.615 kWp
ชนิด Inverter : 5.5 kW จำนวน 2 ตัว