โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 12.15 kWp
สำนักงาน Energy Reform