โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 115.20 kWp
บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด

ผลงานออกแบบงานติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ห้างโลตัส 8,000 kWp / 8 MW จำนวน 10 สาขา
5 August 2019
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 4.2 kWp สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI
5 August 2019

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : PEIMAR รุ่น SOLAR PANEL 320W 72CELLS POLY-S-GREEN จำนวน 360 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 320 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 1.94 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 700 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : SMA รุ่น 25000TL / 25 กิโลวัตต์ จำนวน 4 ตัว