โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 11.970 kWp.
สำหรับบ้านพักอาศัย กทม.

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 232.08 kWp. บริษัท เอ็มอีโอ จิวเวอรี่ จำกัด กทม.
11 January 2023
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 21.28 kWp. บริษัท เคโมพลาสท์ จำกัด กทม.
11 January 2023

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : LEAPTON Monocrystalline,LP210-M66-MH 665 W จำนวน 18 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 650 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 2 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 36 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : Huawei ขนาด 18 kW จำนวน 1 เครื่อง