โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 10.64 kWp.
สำหรับบ้านพักอาศัย (บอสตัน อเวนิว กทม.)

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 21.28 kWp. บริษัท เคโมพลาสท์ จำกัด กทม.
11 January 2023
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 9.92 kWp.สำหรับบ้านพักอาศัย (เสนานิคม1 กทม.)
27 July 2022

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : LEAPTON Monocrystalline 650W จำนวน 16 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 650 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 2 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 32 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : Huawei 20 kW. จำนวน 1 ตัว