โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 10.40 kWp.
สำหรับบ้านพักอาศัย (บอสตัน อเวนิว กทม.)

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 6.54 kWp. บริษัท ที คอสโม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด กทม.
26 July 2022
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 17.55 kWp. บริษัท พรภิญโญ แบริ่งส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด พระราม2 กทม.
27 May 2022

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : LEAPTON Monocrystalline 650W จำนวน 16 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 650 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 2 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 32 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : Huawei 12 kW. จำนวน 1 ตัว