โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 10.40 kWp.
สำหรับบ้านพักอาศัย (บอสตัน อเวนิว กทม.)

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 17.55 kWp. บริษัท พรภิญโญ แบริ่งส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด พระราม2 กทม.
27 May 2022

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : LEAPTON Monocrystalline 650W จำนวน 16 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 650 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 2 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 32 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : Huawei 12 kW. จำนวน 1 ตัว