โครงการติดตั้ง Solar Rooftop ระบบ Hybrid 10.24 kWp.
สำหรับบ้านพักอาศัย (พัทยา)

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 15.30 kWp. สำหรับบ้านพักอาศัย (จ.ประจวบคีรีขันธ์)
31 August 2021
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 4.95 kWp.สำหรับบ้านพักอาศัย (สมุทรสาคร)
5 August 2021

รายละเอียดโครงการ ขนาดติดตั้ง 10.24kWp.

ระบบไฮบริดส์ (Hybrid) : On Grid 5.12 kWp. กับ Off Grid 5.12 kWp.
ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : SOLAR PANEL 320W 72CELLS POLY-S-GREEN จำนวน 32 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 320 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 2 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 70 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS-SB ขนาด 5.0 Kw จำนวน 1 ตัว และ Hybrid off grid Inverter GROWATT 5Kw. จำนวน 2 ตัว