โครงการติดตั้ง Solar Rooftop (เฟส 2) 106.045 kWp
สำนักงาน Energy Reform

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 6.54 kWp.สำหรับบ้านพักอาศัย (ลาดพร้าว กทม.)
4 April 2023
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 232.08 kWp. บริษัท เอ็มอีโอ จิวเวอรี่ จำกัด กทม.
11 January 2023

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : LEAPTON Monocrystalline,LP210-M66-MH 650W จำนวน 100 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 650 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 2 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 200 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : Huawei ขนาด 60 kW จำนวน 3 เครื่อง Huawei ขนาด 20 kW จำนวน 1 เครื่อง