โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 240.50 kWp.
บริษัท NY.LA GROUP CO., LTD (หลักสี่ กทม.)

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 700.70 kWp บริษัท พิมพ์ดี จำกัด จ.สมุทรสาคร
28 December 2021
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 5.92 kWp.สำหรับบ้านพักอาศัย (จรัญฯ39 กรุงเทพฯ)
31 August 2021

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : Solar : Leapton Japanese Brand Tier1 650Watt จำนวน 370 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 370 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 2 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 32 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : FIMER PVS-100 100kW. จำนวน 2 ตัว