ผลงานออกแบบงานติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ห้างโลตัส
8,000 kWp / 8 MW จำนวน 10 สาขา

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 9.54 kWp
9 August 2019
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 115.20 kWp บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด
5 August 2019

รายละเอียดโครงการ

1. บ่อวิน ชลบุรี : ขนาดติดตั้ง 672 kW
2. ตราด : ขนาดติดตั้ง 576 kW
3. กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี : ขนาดติดตั้ง 384 kW
4. สุพรรณบุรี : ขนาดติดตั้ง 992 kW
5. แจ้งวัฒนะ กรุเทพ : ขนาดติดตั้ง 768 kW
6. กาญจนบุรี : ขนาดติดตั้ง 640 kW
7. สามพราน นครปฐม : ขนาดติดตั้ง 1344 kW
8. แกลง ระยอง : ขนาดติดตั้ง 960 kW
9. สมุทรสงคราม : ขนาดติดตั้ง 416 kW
10. พัทยาใต้ : ขนาดติดตั้ง 992 kW