ติดตั้ง Solar Rooftop 316.20 kWp.
โรงงานอุตสาหกรรม (แหลมฉบัง)

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 6 kWp.สำหรับบ้านพักอาศัย (กทม.)
17 October 2023

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : LEAPTON PV PANEL MONOCRYSTALLINE LP182*182-M-78-MH จำนวน : 528 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 600 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 2 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : ตารางเมตร
ชนิด Inverter : 1.Huawei SUN2000-100KTL-M2 ขนาด 100 kW จำนวน 2 เครื่อง 2.Huawei SUN2000-50KTL-M3 ขนาด 50 kW จำนวน 1 เครื่อง