โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 5.40 kWp.
สำหรับบ้านพักอาศัย (กทม.)

อยู่ระหว่างการติดตั้ง Solar Rooftop 1,565.15 kWp. โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม WHA (ระยอง)
17 October 2023
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 6.540 kWp.สำหรับบ้านพักอาศัย (กทม.)
7 June 2023

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : LEAPTON PV PANEL MONOCRYSTALLINE LP182*182-M-78-MH จำนวน 9 แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 600 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 2 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 18 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : Huawei 5 kW. จำนวน 1 ตัว