Solar street light ทำงานอย่างไร?

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ดีอย่างไร?
15 August 2019
ทำไม? Solar Cell จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
15 August 2019

Solar street light ทำงานอย่างไร?

ไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar street light) ทำงานโดยในช่วงกลางวัน แผงโซลาร์เซลล์จะทำหน้าที่ในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าและเก็บไว้ในแบตเตอรี่ หลังจากนั้น ในเวลากลางคืน พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่เก็บไว้จะจ่ายไฟฟ้าให้กับหลอดไฟฟ้า ซึ่งระบบการเปิด-ปิดหลอดไฟฟ้า เป็นไปอย่างอัตโนมัติ

หลอดไฟฟ้าที่นิยมใช้กับระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ คือ หลอดไฟฟ้าแบบ LED เนื่องจาก หลอด LED สามารถใช้งานกับแบตเตอรี่ได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องแปลงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ให้ไปเป็นไฟฟ้าบ้าน 220 V ทำให้ง่ายต่อการใช้งานและมีเสถียรภาพสูง