5 วิธีการ ในการเลือกแผงโซลาร์เซลล์

ถ้าต้องการติดตั้ง Solar Cell เพื่อผลิตไฟฟ้า จำนวน 1 กิโลวัตต์ ใช้พื้นที่กี่ ตรม.? กี่แผง?
14 August 2019
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ดีอย่างไร?
15 August 2019

5 วิธีการ ในการเลือกแผงโซลาร์เซลล์

1. สีของเซลล์แต่ละเซลล์ควรเป็นสีเดียวกันหรือไม่แตกต่างกันมากนักทั่วทั้งแผง

2. แผงโซลาร์เซลล์ที่ดีควรมีกรอบที่แข็งแรง มีความเรียบร้อยในการประกอบ และมีระบบการป้องกันฝุ่นและน้ำซึมได้เป็นอย่างดี มีความหนาพอสมควรเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายและติดตั้ง

3. กระจกที่ใช้ปิดแผงควรเป็นกระจกเฉพาะที่ช่วยตัดเงาหรือสามารถช่วยลดการสะท้อน ของแสงได้ กระจกชนิดนี้จะช่วยให้แผงโซลาร์เซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

4. การเชื่อมต่อเซลล์ภายในของแต่ละเซลล์ต้องมีความเรียบร้อย ขนาดของเซลล์ภายในแผงควรที่จะเท่ากัน (เนื่องจากขนาดของเซลล์ที่ต่างกันจะทําให้ความสามารถในการผลิตแรงดันที่ต่างกัน จึงอาจจะทำให้แผงโซลาร์เซลล์มีอายุการใช้งานที่สั้นลง)

5. ด้านหลังของแผงมีกล่องสําหรับเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ควรเป็นกล่องที่สะดวกต่อการใช้งาน มีความแข็งแรง มีระบบป้องกันน้ำ ป้องกันฝุ่นได้เป็นอย่างดี