โซลาร์เซลล์ควรติดตั้งหันไปทางด้านใด

การบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อยืดอายุการใช้งาน
15 August 2019

โซลาร์เซลล์ควรติดตั้งหันไปทางด้านใด

มุมและทิศในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ มีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพในการรับพลังงานแสงอาทิตย์เพราะหากติดตั้งมุมที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้สูญเสียพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์

ประเทศไทยมีภูมิประเทศอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร ทำให้ความเข้มแสงมีปริมาณที่สูงและได้รับปริมาณแสงแดดที่เข้มข้นเกือบทั้งปี จึงเหมาะแก่การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นอย่างมาก

แต่เนื่องจาก ประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งเหนือเส้นศูนย์สูตรขึ้นมาด้านบนดวงอาทิตย์ในประเทศไทยจะขึ้นจากทิศตะวันออก โดยอ้อมไปหาทางทิศใต้เสมอ ดังนั้นทิศที่เหมาะกับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จึงควรต้องติดตั้งแผงระนาบรับแสงให้หันไปทางด้านทิศใต้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการในการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์