หลังคาชนิดไหนบ้างที่สามารถติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปได้

การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในระบบออนกริด (On-grid System) หมายความว่าอย่างไร?
15 August 2019
การบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อยืดอายุการใช้งาน
15 August 2019

หลังคาชนิดไหนบ้างที่สามารถติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปได้

หลังคาทุกประเภทสามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้ แต่ก่อนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ต้องเช็คก่อนว่าหลังคาบ้านเหมาะสมหรือสามารถรองรับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้หรือไม่ ซึ่งโดยปกติแล้ว ก่อนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ บริษัทผู้ให้บริการติดตั้งจะให้ทีมวิศวกรเข้าตรวจสอบพื้นที่ในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เช่น ทิศทางของแสงแดด การถูกบังแสง รวมไปถึงโครงสร้างของหลังคาว่าสามารถรับแรงได้หรือไม่

เพื่อป้องกันหลังคาเสียหายจากการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อป บริษัทผู้ให้บริการจะหลีกเลี่ยงการเจาะหลังคา การติดตั้งแผงโซลาร์มีทั้งแบบสอด แบบเจาะและแบบยึดกับน็อตเดิม ซึ่งถ้าหากเป็นหลังคากระเบื้อง C-Pacและหลังคากระเบื้องแผ่นเรียบ สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องเจาะหลังคา แต่หากเป็นหลังคาชนิดอื่นๆ เช่น หลังคาสังกะสี หลังคาลอนคู่รวมถึงหลังคาเก่าที่มีอายุเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป วิศวกรจะทำการประเมินที่หน้างานอีกครั้งว่าหลังคาแข็งแรงเพียงพอจะรับน้ำหนักแผงโซลาร์เซลล์ได้หรือไม่ หากไม่สามารถรองรับได้ จะต้องทำการปรับโครงสร้างหลังคาให้แข็งแรงก่อนการติดตั้ง