การผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ในกรณีที่แสงแดดไม่เพียงพอ ระบบไฟจะตกหรือกระตุกหรือไม่?

ทำไม? Solar Cell จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
15 August 2019
กรณีที่ ไฟฟ้าดับ ระบบการทำงานของโซลาร์เซลล์ ยังสามารถใช้งานได้หรือไม่?
15 August 2019

การผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ในกรณีที่แสงแดดไม่เพียงพอ ระบบไฟจะตกหรือกระตุกหรือไม่?

ในกรณี ที่ระบบโซลาร์เซลล์มีการเชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้าหรือออนกริด (On-Grid) และทำงานร่วมกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า หากไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ผลิตได้ไม่มีเพียงพอต่อการใช้งาน ระบบจะดึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาใช้ จึงไม่เกิดไฟฟ้าตกหรือกระตุกเมื่อแสงแดดไม่เพียงพอ