การบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อยืดอายุการใช้งาน

หลังคาชนิดไหนบ้างที่สามารถติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปได้
15 August 2019
โซลาร์เซลล์ควรติดตั้งหันไปทางด้านใด
15 August 2019

การบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อยืดอายุการใช้งาน

โดยทั่วไปควรตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์หลัก ประกอบด้วย

1 การบำรุงรักษาแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panel)

1.1 ทำความสะอาดคราบสกปรกและฝุ่นที่เกาะบนแผงโซลาร์เซลล์ ด้วยการล้างด้วยน้ำสะอาดและเช็ดคราบสกปรกออก

1.2 ตรวจสภาพแผงโซลาร์เซลล์ ว่ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่ หากพบสิ่งผิดปกติ เช่น รอยร้าว, รอยแตก, รอยฝ้าบริเวณผิว,มีรอยรั่วของน้ำภายในผิวแผงโซลาร์เซลล์, สีของแผงเปลี่ยน เป็นต้น อาจส่งผลต่อการประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าได้น้อยลง

1.3 ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับแผงโซลาร์เซลล์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ

2. การบำรุงรักษาเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ควรใช้ผ้าแห้งเช็คทำความสะอาด และตรวจดูอุปกรณ์ว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่

3. การบำรุงรักษาระบบสายไฟและระบบเชื่อมต่อต่างๆ (Wiring and Connections) ควรตรวจสอบว่าอุปกรณ์ มีสภาพที่ไม่สมบูรณ์หรือชำรุดหรือไม่ เช่น รอยร้าว,รอยแตก, ความเสื่อมสภาพของฉนวน,รอยไหม้ การเกิดประกายไฟตอนสับสวิตช์ไฟ,สภาพของสายดิน เป็นต้น