กรณีที่ ไฟฟ้าดับ ระบบการทำงานของโซลาร์เซลล์ ยังสามารถใช้งานได้หรือไม่?

การผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ในกรณีที่แสงแดดไม่เพียงพอ ระบบไฟจะตกหรือกระตุกหรือไม่?
15 August 2019
ช่วงเวลาที่…ไม่มีแสงอาทิตย์ ระบบโซลาร์เซลล์สามารถใช้งานได้หรือไม่?
15 August 2019

กรณีที่ ไฟฟ้าดับ ระบบการทำงานของโซลาร์เซลล์ ยังสามารถใช้งานได้หรือไม่?

ในกรณีที่ระบบการทำงานของโซลาร์เซลล์เป็นแบบที่มีการเชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้าหรือออนกริด (On-Grid) ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าในกรณีที่มีการซ่อมระบบ เพราะหากระบบไม่หยุดทำงาน ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซลาร์เซลล์ อาจจะย้อนเข้าระบบสายส่งและทำให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานแก้ไขระบบไฟฟ้าได้